Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Twee Schouwtjes kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Twee Schouwtjes, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van de formulieren op de website aan De Twee Schouwtjes verstrekt. De Twee Schouwtjes kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw postadres gegevens
  • Uw locatie gegevens van optredens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM DE TWEE SCHOUWTJES GEGEVENS NODIG HEEFT

De Twee Schouwtjes verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Twee Schouwtjes uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verzorgen van optredens.

HOE LANG DE TWEE SCHOUWTJES GEGEVENS BEWAARD

De Twee Schouwtjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De Twee Schouwtjes verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Twee Schouwtjes worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Twee Schouwtjes gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Twee Schouwtjes maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Twee Schouwtjes bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Twee Schouwtjes te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Twee Schouwtjes heeft hier geen invloed op.

De Twee Schouwtjes heeft Google geen toestemming gegeven om via De Twee Schouwtjes verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

De Twee Schouwtjes U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@detweeschouwtjes.nl. De Twee Schouwtjes zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

PORTRETRECHT VAN FOTO'S EN VIDEO'S

Alle foto’s en video’s afgebeeld op de website van De Twee Schouwtjes zijn in opdracht van De Twee Schouwtjes gemaakt. Indien er een redelijk belang is dat publicatie van een afbeelding of video wordt gestopt kunt u een verzoek indienen via onderstaande gegevens. De Twee Schouwtjes geeft personen alleen toestemming foto’s en video’s van de website te mogen gebruiken ter promotie De Twee Schouwtjes. Voor onrechtmatige publicatie van foto’s kan De Twee Schouwtjes geen verantwoording nemen en dient de persoon zelf het verzoek in te dienen deze publicatie te stoppen bij de eigenaar van website waar deze foto is gepubliceerd.

BEVEILIGEN

De Twee Schouwtjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van De Twee Schouwtjes maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat
om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Twee Schouwtjes verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met De Twee Schouwtjes op via:

Brasserie De Twee Schouwtjes
Oosterhaven 27
1671 AB Medemblik
Tel: 0227-547077
e-mail: info@detweeschouwtjes.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 36032442